TRPASLÍCI!
Vaši malí - veľkí priatelia majú od septembra svoje vlastné mailové adresy, na ktoré im môžete písať sami, alebo s pomocou starších súrodencov či rodičov. Už teraz sa tešia na vaše správy!
SMAJLÍK!

SVÄŤO DOBRÍK:                svato.dobrik@rtvs.sk
CHICHOT VESELÝ:           chichot.vesely@rtvs.sk
EMO TIKON SMUTNÝ:      emo.tikon.smutny@rtvs.sk
KULI OKULÁR:                   kuli.okular@rtvs.sk
PUSA BOŽTEKOVÁ:          pusa.boztekova@rtvs.sk
SMAJLA PREKVAPENÁ:   smajla.prekvapena@rtvs.sk
ANJELINKA ČERTÍKOVÁ: anjelinka.certikova@rtvs.sk